Om oss

Østre Toten gym- og turnforening

Om oss

Østre Toten gym- og turnforening ble stiftet 16. mars 1987, med initiativ fra Seiestad barneskole og Else Bjerke, og deltok på sitt første stevne allerede 14. juni samme år. Egne defileringsdrakter og fane med logo fikk vi i 1989, med innviing i turnertog opp Lena-gata.

Siden den gang har interressen for turn i Østre Toten bare økt. Fra enkle gymnastikk-partier for utøvere i alderen 5-9 år, har nå foreningen utøvere fra 3-årsalder og oppover. Vi har gjennom tidene hatt mange aktive turnere, men året 1992 utpekte seg som toppåret med 165 aktive medlemmer.

 

Foreingen har hvert år deltatt på Barnekretsturnstevnet i Oppland, en helg der foreningene i Oppland Turnkrets viser sine ferdigheter gjennom frittstående/dans, trampett og tumbling. I 2007 var vi selv arrangører for dette stevnet, med oppvisninger på Lena Stadion, "lær-på-stevnet" i Lena Park og turnfest i Totenhallen. I 2004 arrangerte vi både Kretsmesterskapet og Totenspretten for første gang. Totenspretten er blitt et årlig arrangement gjennom klubben hvor vi inviterer de andre turnforeningene i kretsen til en dag mer turn, konkurranse og moro.

 

I 2007 ble Else Bjerke utnevnt til æresmedlem i foreningen vår. Hun har etterhvert gitt seg som trener, men møter fortsatt opp på konkurranser, avslutninger og oppvisninger. Vi i foreningen har all grunn til å takke Else for sitt initiativ og engasjement gjennom mange år.

 

Hva tilbyr foreningen i dag?

Foreningen hadde per 01.01.16 ca 80 medlemmer, fordelt på 6 partier. Vi trener i hovedsak troppsgymnastikk.

 

Troppsgymnastikk

Troppsgymnastikk skiller seg fra apparat-turn ved at vi alltid stiller som et lag og trener det vi kaller trampett og tumbling. En trampett er som en trampoline, hvor utøverne har et tilløp, gjør et hopp på denne trampetten og utfører selve øvelsen i luften. For mer informasjon, besøk http://www.gymogturn.no/konkurranse/troppsgym/Sider/Troppsforside.aspx.

 

Tumbling derimot er som regel 3 sammenhengende øvelser som utføres på bakken, evt. på en tumblingbane (matte med sprett). I Totenhallen har vi en bane som kalles Team-Track. Denne er oppblåsbar og brukes som regel til innøving av øvelser, evt. også oppvisninger. På tumblingbanen/Team-Track’en kan utøverne utføre alt fra forlengs rulle (rulle kråke) til doble saltoer, både forlengs og baklengs, flikkflakk, stift m.m.

For mer informasjon, besøk: http://www.gymogturn.no/konkurranse/troppsgym/Sider/Troppsforside.aspx

 

For å trene og konkurrere i turn kreves det koordinasjon, styrke, spenst, utholdenhet og bevegelighet. Turn er med andre ord en meget allsidig idrett hvor kroppen blir trent opp på mange områder, og danner grunnlag for mange andre idretter. Stjerner som blant annet Kari Traa og Vegard Ulvang har idretten vår som bakgrunn. I alle øvelsene er det viktig med korrekt treningstøy.

Hva går konkurransene ut på?

De fleste konkurransene vi deltar på foregår på kretsnivå, det vil si at det i hovedsak er lag fra Oppland Turnkrets som deltar. Konkurransene skal ha fokus på gleden ved sporten, og det skal være gøy å delta. Vi deltar på bakgrunn av dette, samt å måle våre egne ferdigheter mot andre lag i kretsen.

Copyright © All Rights Reserved